Tour

Tour

S.No. From To Tour
Director Tour
1 01.04.2014 31.03.2015 PDF
2 01.04.2015 31.03.2016 PDF
3 01.04.2016 31.10.2016 PDF
4 01.04.2017 31.03.2018 PDF
5 01.04.2018 31.03.2019 PDF
6 01.04.2019 31.03.2020 PDF
7 01.04.2020 31.03.2021 PDF
Registrar Tour
1 01.09.2015 31.03.2016 PDF
2 01.04.2016 31.03.2017 PDF
3 01.04.2017 31.03.2018 PDF
4 01.04.2018 31.03.2019 PDF
4 01.04.2019 31.12.2019 PDF
5 01.04.2019 31.03.2020 PDF
6 01.04.2020 31.03.2021 PDF
7 01.04.2021 31.03.2022 PDF
8 01.04.2022 31.03.2023 PDF
Professor Tour
1 01.04.2018 31.03.2019 PDF
2 01.04.2019 31.03.2020 PDF