Finance Committee Meetings

Finance Committee Meetings

S.No. Date Venue Agenda Minutes
1 14/03/2012 New Delhi 1st FC Agenda

1st FC MoM

2 25/02/2013 New Delhi 2nd FC Agenda

2nd FC MoM

3 08/10/2013 NIT Uttarakhand 3rd FC Agenda

3rd FC MoM

4 05/02/2014 Bangalore 4th FC Agenda

4th FC MoM

5 18/07/2014 New Delhi 5th FC Agenda

5th FC MoM

6 04/06/2015 New Delhi 6th FC Agenda

6th FC MoM

7 14/07/2015 New Delhi 7th FC Agenda

7th FC MoM

8 06/01/2016 New Delhi 8th FC Agenda

8th FC MoM

9 23/09/2016 Dehradun, Uttarakhand 9th FC Agenda

9th FC MoM

10 04/06/2017 NIT Kurukshetra 10th FC Agenda

10th FC MoM

11 06/12/2017 New Delhi 11th FC Agenda

11th FC MoM

12 23/01/2018 New Delhi 12th FC Agenda

12th FC MoM

13 06/03/2018 New Delhi 13th FC Agenda

13th FC MoM

14 08/05/2018 New Delhi 14th FC Agenda

14th FC MoM

15 11/06/2018 New Delhi 15th FC Agenda

15th FC MoM

16 18/01/2019 NITUK-Satellite Campus, MNIT Jaipur 16th FC Agenda

16th FC MoM

17 29/03/2019 New Delhi 17th FC Agenda

17th FC MoM

18 22/06/2019 New Delhi 18th FC Agenda

18th FC MoM

19 30/09/2019 New Delhi 19th FC Agenda

19th FC MoM

20 16/01/2020 New Delhi 20th FC Agenda

20th FC MoM

21 17/06/2020 Through Video Conferencing 21st FC Agenda 21st FC MoM
22 10/08/2020 Through Video Conferencing 22nd FC Agenda 22nd FC MoM
23 19/10/2020 Through Video Conferencing 23rd FC Agenda 23rd FC MoM
24 09/01/2021 Through Video Conferencing 24th FC Agenda 24th FC MoM
25 09/03/2021 Through Video Conferencing 25th FC Agenda 25th FC MoM
26 05/05/2021 Through Video Conferencing 26th FC Agenda 26th FC MoM
27 09/09/2021 Through Video Conferencing 27th FC Agenda 27th FC MoM
28 10/12/2021 Through Video Conferencing 28th FC Agenda 28th FC MoM
29 15/03/2022 Through Video Conferencing 29th FC Agenda 29th FC MoM
30 03/06/2022 Through Hybrid Mode 30th FC Agenda 30th FC MoM
31 14/10/2022 Through Hybrid Mode - 31st FC MoM
32 16/01/2023 Through Hybrid Mode 32nd FC Agenda 32nd FC MoM
33 01/03/2023 Through Hybrid Mode 33rd FC Agenda 33rd FC MoM
34 17/04/2023 Through Hybrid Mode 34th FC Agenda 34th FC MoM
35 14/08/2023 Through Hybrid Mode 35th FC Agenda 35th FC MoM